homeovercontact

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Tammer Consultancy u op het volgende:

  • De website Tammer Consultancy en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Tammer Consultancy. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiėren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tammer Consultancy. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
  • Alle door gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens worden door Tammer Consultancy vertrouwelijk behandeld, niet aan derden verstrekt en uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor deze opgegeven zijn.
  • Ondanks de constante zorg en aandacht die Tammer Consultancy BV aan de samenstelling van dit portaal besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  • De informatie op dit portaal wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Tammer Consultancy behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Bepaalde (hyper)links binnen dit portaal leiden naar websites buiten het domein van Tammer Consultancy, welke geen eigendom zijn van Tammer Consultancy. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Tammer Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Tammer Consultancy.
  • Tammer Consultancy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
  • Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

disclaimer | 2008 – 2017 copyright Tammer Consultancy